Praktický život

Cvičení praktického života rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, podporuje propojování mozkových hemisfér a dělí se na několik oblastí:

1. péče o vlastní osobu a svoje tělo (samostatnost v oblékání, hygieně, stolování)

2. péče o okolí (úklid, péče o květiny)

3. péče o druhé (o ostatní, o zvířata)

4. zdvořilostní formy chování (umět pozdravit, poděkovat, požádat, popřát, pohostit)

5. cvičení ticha (chůze po elipse - rovnováha, koordinace pohybů, hledání vnitřního klidu.)

Smyslová výchova

Smyslová výchova pomocí smyslového materiálu prohlubuje vnímání a tříbí všechny naše smysly (hmat, sluch, čich, zrak, chuť)

 

Matematika

Učí vnímat, znát a porovnávat čísla, množství, šířky, výšky, délky, tvary a poměry. Rozvíjí smysl pro přesnost a pokládá základy počítání. Postupuje od konkrétního k abstraktnímu. Konkrétní matematické pomůcky pomohou k pochopení matematických zákonitostí, podpoří vynalézavost a touhu experimentovat.

 

Jazyk

Dítě v prvních třech letech absorbuje jazyk prostředí, v němž žije. V období tří až šesti let ho zdokonaluje. Rozvoj jazyka se řídí pevnými zákonitostmi a jazyk složitý je vstřebáván stejně jako jednoduchý. Dítě pracuje na jeho tvorbě nevědomky a s lehkostí . Je třeba vytvořit podmínky bohaté na slovo, podněty vybízející k pohybu a dospělé s kvalitní vyjadřovací schopností. Důraz je kladen na mluvený jazyk jako základ všech lingvistických výrazů. Děti se učí názvům předmětů a jevů, jenž je obklopují. V tomto vývojovém období je dítě fascinováno vztahy mezi písmeny, která tvoří slova, slovy, která v určitém pořadí tvoří věty. Nabízíme dětem pestrost materiálu k jejich objevování

.

Kosmická výchova

Dává a spojuje do souvislostí vše týkající se naší planety Země a vesmíru. Zahrnuje přírodovědu, zeměpis, astronomii, biologii, dějepis, fyziku a chemii. Formou názorných pomůcek a praktických pokusů pomáhá dítěti vnímat a chápat svět v souvislostech.


KontaktUkrajinská 1533,
Ostrava - Poruba
- odkazuje na vchod do školy (nepoužívat pro navigaci)

najdete nás v ZŠ Ukrajinská - vchod od restaurace Parlament
GPS vchodu do herny:
N 49°49.546',
E 18°11.587'774 047 222,
774 047 600

č. účtu
107-9204350257/0100