Podmínkou navštěvování klubu je, aby dítě zvládalo samostatnou chůzi.

 

Děti se učí respektovat řád klubu- nachystat si pracovní plochu, nosit pomůcky, pracovat s nimi a uklízet je na místo do poliček. Každá pomůcka je pouze v jednom exempláři, děti zažívají možnost volby materiálu, ale i nutnost počkat, když s vytouženou pomůckou někdo pracuje. Vyjmenované dovednosti si děti osvojí postupně, vlastním tempem.

Herna je vybavena škálou pomůcek, které rozvíjejí smyslové vnímání a zpřesňují jemnou motoriku. Děti se skrze pomůcky seznamují s rozmanitostí tvarů a materiálů a tím si i rozšiřují slovní zásobu. Nabízené činnosti jsou pro dospělého velmi jednoduché – přesypávání, přelévání, třídění, přiřazování – ale pro děti jsou nové a fascinující a dokážou je mnohokrát opakovat.

Při společné práci dítěte a dospělého je velmi důležité zaujetí dospělého pro danou činnost, tím podporuje zájem dítěte.

Klub je klidným místem, které obohacuje dítě i rodiče.

 


KontaktUkrajinská 1533,
Ostrava - Poruba
- odkazuje na vchod do školy (nepoužívat pro navigaci)

najdete nás v ZŠ Ukrajinská - vchod od restaurace Parlament
GPS vchodu do herny:
N 49°49.546',
E 18°11.587'774 047 222,
774 047 600

č. účtu
107-9204350257/0100